Ühingu juhatuse liige osaleb korruptsioonialasel konverentsil Lätis

23.03.2010

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Asso Prii osaleb 25.-26. märtsil Transparency International Läti kutsel Jurmalas rahvusvahelisel konverentsil "Specialized Anti-Corruption Agencies: independent to be effective, effective to lose independence". Konverents on planeeritud aruteluplatvormiks ekspertidele ning ametnikele korruptsioonivastase võitluse valdkonnas. Konverentsi eesmärgiks on analüüsida korruptsioonivastaste agentuuride loomise põhjuseid, efektiivsemaid struktuurivorme (alluvust) ning meetmeid, mille abil tagada nende sõltumatus. Lisaks arutletakse selle üle, kuidas organiseerida kõige tulemuslikumalt korruptsioonivastast tööd ning kuidas kodanikuühiskond saab kõige paremini monitoorida korruptsioonivastaste institutsioonide tööd.