Ühingu esindajad osalesid Transparency Internationali regionaalsel aastakoosolekul Rumeenias

06.06.2011

 

31. maist 5. juunini toimus Rumeenia väikelinnas Sibius Transparency Internationali Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni aastakoosolek. Kohal oli rohkem kui 100 inimest enamikust regiooni esindustest.

Peamisteks arutelu teemadeks olid koostöövõimalused ja ühised pingutused korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisel ja korruptsiooni ennetamisel. Räägiti uutest tehnilistest ja sisulistest lahendustest ning vahetati kogemusi juba tehtud ja plaanitavatest tegevustest.

Eestit esindasid Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii ja projektijuht Kalle Uusmaa.