Ühingu erakorraline üldkoosolek

7. detsembril toimus ühingu liikmete erakorraline üldkoosolek, mis sel korral keskendus tulevikule.

Üldkoosolekul anti liikmetele ülevaade aastateks 2018-2020 seatud eesmärkidest. Seejuures selgitati, milliseid rolle ühing kannab, kes on järgmiste aastate põhilised sihtrühmad ja millised peaksid olema ühingu tegevuse põhieesmärgid. Liikmed võtsid strateegia arutelust aktiivselt osa ning täiendatud ja lõplik strateegia koostatakse tagasiside põhjal 2018. aasta aprilliks.

Strateegia koostamist toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital projekti "Korruptsioonivaba Eesti arenguhüpe" raames.