Ühing tutvustab korruptsioonist teavitajate kaitse raportit

01.11.2013
Pressiteade

Teisipäeval, 5. novembril kl 12 tutvustab ühing Korruptsioonivaba Eesti Tallinnas Euroopa hotellis (Paadi 5) korruptsioonist teavitajate kaitse analüüsi Euroopa Liidu liikmesriikide kohta. Raporti on koostanud Transparency International ja selles käsitletakse ka Eestit.

Samuti avalikustab ühing Eestis läbi viidud arvamusküsitluse tulemused korruptsioonist teavitamisega (ehk vilepuhumisega) seotud hoiakute kohta. Küsitluse viis ühingu jaoks läbi Saar Poll.

Transparency Internationali raportist ja Eesti olukorrast korruptsioonist teavitajate kaitsel teeb ülevaate ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Jaanus Tehver. Pressikonverents kestab kuni tund aega.

Varasemad küsitlused ja analüüsid on näidanud, et Eesti inimeste valmisolek teavitada korruptsioonist on üks Euroopa madalamaid ning korruptsioonist teavitamiset peetakse ebavajalikuks. Sellised hoiakud takistavad korruptsioonivastase tegevuse efektiivsust.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on korruptsioonivastane tegevus ning läbipaistvuse suurendamine ühiskonnas ning Transparency Internationali esindaja rolli täitmine Eestis. Ühingu oluline toetaja on Avatud Eesti Fond.

Osavõtust palume teatada: ühing Korruptsioonivaba Eesti, tel 56 678118, info@transparency.ee