Ühing kutsub liikmeid osalema avatud juhatuse koosolekutel

6. juulil pani ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatus paika esimesed nn avatud juhatuse koosolekud. Kohtumiste raames arutatakse jooksvate küsimuste asemel ühingu strateegilisi eesmärke, Transparency Internationali tegevust ja liikmeskonnale südame lähedasi teemasid. 

Esimene avatud juhatuse koosolek toimub 7. septembril ja teine 7. detsembril. Mõlemad kohtumised leiavad aset Tallinnas ja algavad eelduslikult kl 16.30. Info toimumiskoha kohta saadetakse koos päevakorra kirjeldusega. 

Ühing plaanid sarnaseid liikmeskohtumisi korraldada vähemalt 4 korda aastas.