Ühing külastas Moldova külalistega läbipaistvuse eest seisvaid organisatsioone

24.-25. jaanuaril võõrustas ühing Korruptsioonivaba Eesti kuut vabaühenduse ja nelja asutuse esindajat Moldovast. Õppesõidu eesmärgiks oli tutvuda Eesti praktikatega läbipaistvuse saavutamiseks, keskendudes eelkõige avaandmete kasutamisele ning riigihangete järelevalvele.

Külastuse esimesel päeval tutvuti Korruptsioonivaba Eesti tegevusega, kus ettekanded tegid ühingu tegevjuht Anni Jatsa, erasektori praktikant Lilia Khelfaoui ning töövari Iryna Mikhnovets. Seejärel andis Ardo Ojasalu Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ruumides ülevaate erakondade rahastamist reguleerivast seadusandlusest ning komisjoni senistest töövõitudest. Riigikontroll võõrustasid külalisi audiitorid Igor Aljošin ning Alvar Nõuakas tutvustades ühelt poolt Riigikontrolli poolt auditeeritud kohalike omavalitsuste ressursside väärkasutamist ning teisalt riigihangete registrit. Päev lõpetati Rahandusministeeriumis, kus Andrus Jõgi tutvustas Riigiraha.ee portaali ja andis põhjaliku ülevaate, kuidas portaali kasutada ning mis on avaandmete potentsiaal läbipaistvuse parandamisel.

25. jaanuaril andis e-Riigi Akadeemia vanemekspert ja presidendi nõunik Liia Hänni akadeemia ruumides ülevaate organisatsiooni rahvusvahelisest koostööst erinevate partneritega Eesti kogemuse tutvustamisel. Seejärel kohtuti Välisministeeriumi ruumides Idapartnerluse Keskuse juhataja Jaan Reinholdi ning vanemeksperdi Tiina Ilseniga, et saada parem ülevaade keskuse tööst ning luua olulisi kontakte edaspidiseks partnerluseks. Õppereisi viimased ettekanded leidsid aset Moldova Suursaatkonnas. Esmalt andis Arvamusfestivali korraldustiimi liige Katerina Danilova ülevaate festivali kujunemisloost ning korraldusest. Õppereisi lõpetas kohtumine Moldova Suursaadiku Inga Ionesiiga.

Õppereis leidis aset projekti "Moldova vabaühenduste korruptsioonivastase võimekuse parandamine" raames. Õppereisi läbiviimist toetas Eesti Vabariigi Välisministeeriumi arengukoostöö programmi vahenditest.

Korruptsioonivaba Eesti tänab kõiki osalejaid ning oma tööd tutvustanud organisatsioone!