Ühing Korruptsioonivaba Eesti soovib suunata valimispäeval vaatlejad probleemsematesse jaoskondadesse

26.02.2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub inimesi üles end valimiste vaatlejaks registreerima. Seekord kavatseb ühing suunata vaatlejaid ennekõike nendesse valimisjaoskondadesse, kus eelnevalt on valimisprotseduurides probleeme esinenud.

„2009. aasta kohalike omavalitsuste valimiste vaatlemine näitas, et teatud valimisjaoskondades eksiti süstemaatiliselt mitmesuguste reeglite vastu,“ lausus korruptsioonivastase ühingu tegevjuht Asso Prii. „Näiteks ei pööratud mitmel juhul erilist tähelepanu valijatelt isikut tõendava dokumendi küsimisele,“ lisas ta.

Samuti märkasid vaatlejad 2009. aastal mõnedes jaoskondades keelatud valimisagitatsiooni. Näiteks rippusid ühe jaoskonna sissepääsu juures seinal kampaaniaplakatid ning esines olukordi, kus hääletusruumi sisenesid isikud, kellel oli käes kampaaniamaterjal ning kes püüdsid oma käitumisega endale tähelepanu tõmmata.  Oli ka juhuseid, kus jaskondade ette kogunesid inimesed, kes kandsid mingi erakonna sümboolikaga särke või vihmavarje. Vaatlejate abiga püüab ühing 2011. aasta Riigikogu valimistel selliste rikkumiste arvu vähendada.

Ühing kutsub üles võimalikest valimistega seotud rikkumistest koheselt teada andma e-posti aadressil valimised@transparency.ee või telefonil 682 7300, et koondada infot probleemsetest valimisjaoskondadest ning suunata valimispäeval, 6. märtsil nendesse rohkem vaatlejaid.

Kõik vaatlejaks registreerunud saavad soovi korral ühineda Avatud Eesti Fondi kaudu Eestisse tulevate rahvusvaheliste vaatlejate grupiga, osaleda nendele korraldatud koolitustel ja kogemuste vahetamisel.

Vaatlemine on valimistoimingute igakülgne jälgimine, sealhulgas osalemine hääletamisprotseduuride käigu ja valimistulemuste kindlakstegemise juures. Vaatlejaks võib olla igaüks, registreerida on võimalik kodulehel www.transparency.ee.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency Internationali esindusorganisatsioon Eestis. Ühingu tegevust toetavad teiste hulgas Avatud Eesti Fond ning Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

Lisainfo vaatlejaks registreerumise kohta:  projektijuht Kalle Uusmaa: tel. 682 7300, 502 1059; kalle.uusmaa@transparency.ee