Ühing Korruptsioonivaba Eesti otsib suurelt mõtlevat kolleegi

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on mittetulundusühing, mille eesmärk on suurendada korruptsioonialast teadlikkust ühiskonnas. Oleme alates 2007. aastast rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency Internationali akrediteeritud esindaja Eestis.

Meie missioon on olla avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille sihiks on korruptsiooni vähendamine ning läbipaistvuse suurendamine ühiskonnas.

 

Peamised ülesanded:

ühingu projektide ja planeeritud tegevuste elluviimine;

uute projektide algatamine;

tegevuste ja projektide rahastuse hankimine;

ühingu seisukohtade vormistamine ja nende esitamine poliitikakujundajatele;

ühingu esindamine Eestis ja välismaal.

 

Ootame sind, kui:

väärtustad läbipaistvust ja ausat asjaajamist ning oled huvitatud korruptsiooni teemadel kaasa mõtlema;

kõneled ja kirjutad eesti ja inglise keeles probleemideta, vene keele oskus tuleb kasuks;

oled algatusvõimeline ja meeskonnamängija;

oled kohusetundlik ja oskad oma tööd iseseisvalt planeerida;

oskad oma mõtteid selgelt väljendada;

sul on kõrgharidus.

 

Pakume võimalust:

muuta ühiskonda läbipaistvamaks;

panna end proovile olulises ja huvitavas valdkonnas;

töötada rahvusvahelises organisatsioonis;

osaleda korruptsioonialaste poliitikate kujundamises Eestis ja Euroopa Liidus;

paindlikuks töökorralduseks.

 

Kandideerimiseks palume saata elulookirjelduse ja lühikese motivatsioonikirja palgasooviga aadressile info@transparency.ee hiljemalt 10. novembril 2017. Küsimuste puhul palume pöörduda Anni Jatsa poole aadressil anni.jatsa@transparency.ee