Ühing korruptsioonivaba Eesti korraldas Euroopa Liidu struktuurivahenditega seonduvaid riske käsitleva seminari

5. juunil 2013 korraldas ühing Tallinnas rakendusüksuste töötajatele suunatud seminari, et käsitleda Euroopa Liidu struktuurivahendite jagamisel ja kasutamisel esinevaid pettuseriske. Lisaks struktuuriüksuse töötajatele osales seminaril ka vabaühenduste esindajaid.

Arutati riskide üle, mis tekivad seoses struktuurivahendite raha jagamisega ning räägiti võimalustest ja praktikast nende riskide maandamiseks.

Seminaril esinesid ettekannetega ühingu Korruptsioonivaba Eesti esindajad, eksperdid Justiitsministeeriumist, Rahandusministeeriumist, Politsei-ja Piirivalveametist, Keskkonnainvesteeringute Keskusest ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest.

Ettekannete raames käsitleti mitmeid erinevaid struktuurivahenditega seotud aspekte ning räägiti nii erinevate rakendusüksuste konkreetsetest riskimaandamise praktikatest kui ka ministeeriumite perspektiivist olukorrale ja õiguskaitseasutuste tähelepanekutest seoses rikkumistega.

Ettekannetele järgnes aruteluvoor, mille käigus said erinevate institutsioonide esindajad kogemusi vahetada ning küsimusi püstitada.

Seminari eesmärk oli ühest küljest teadlikkuse tõstmine riskidest ning teisest küljest heade praktikate tuvastamine ja jagamine ning seeläbi osalejate suutlikkuse tõstmine võimalike riskide ja pettuste märkamisel.

Seminar toimus projekti „Euroopa Liidu struktuurivahendite jagamisel tekkivate riskide hindamine“ raames, mida toetab Euroopa Pettusevastane Amet Olaf oma programmi Herakles II 2007-2013 raames.