Ühing koolitas Moldova ametnikke

5.-7. aprillil korraldas ühing Korruptsioonivaba Eestis korruptsioonivastase koolituse Moldova ametnikele riigi pealinnas Chisinaus. Koolitusprogramm viidi läbi kolme päeva jooksul ja see koosnes kolmest moodulist: regulatsioonid, uurimistegevused ja analüüs. 

Eesti korruptsioonivastase strateegia loomisest ning rakendamisest rääkis justiitsministeeriumi nõunik Kätlin-Chris Kruusmaa. Riigi eetikajuhtimisest ja erinevatest huvide konflikti situatsioonidest kõneles rahandusministeeriumi nõunik Anneli Sihver ning koos viidi läbi ka töötuba.

Uurimistegevuste mooduliga tegi algust kaitsepolitseiamet, tutvustades asutuse tegevuspõhimõtteid ning olulisemaid uuritud korruptsioonijuhtumeid. Mati Ombler keskkriminaalpolitseist selgitas, kuidas korruptsioonikuritegude büroo korruptsioonikuritegusid uurib ning millised on ühiskondlikud riskikohad. Marek Vahing prokuratuurist kirjeldas prokuratuuri tegevust korruptsioonijuhtumite menetlemisel. Kolm osapoolt viisid koos läbi ka töötoa, milles osalejad analüüsisid erinevaid juhtumeid.

Riigikontrolli audiitor Igor Aljošin tutvustas Riigikontrolli tegevust kohalikes omavalitsustest aset leidvate väärkäitumiste auditeerimisel ning viis läbi kaasustel põhineva töötoa. Koolituse lõpetas ettekanne KVE juhatuse esimehelt Erkka Jaakkolalt, kes ühelt poolt rõhutas kodanikeühenduste partnerlust korruptsioonivastases võitluses ning võttis koolitusprogrammi läbivad mõtted kokku.

 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti tänab kõiki koolitajaid ja koostööpartnereid!