Ühing kaardistab riiklike institutsioonide korruptsiooniriske

19.01.2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti viib Euroopa Komisjoni rahastusel läbi üleriikliku korruptsiooniuuringu (National Integrity System, NIS).

Uuringuprojekti käigus hinnatakse nii korruptsiooni ulatust ning põhjusi kui ka riiklikul tasandil korruptsiooni ennetamiseks ette võetavaid meetmeid. Uuring keskendub peamiste riiklike institutsioonide korruptsioonialaste meetmete analüüsimisele. Erinevalt näiteks korruptsioonitajumise indeksiston tegemist objektiivse hinnanguga riigi pingutustele korruptsiooni ennetamisel ja tõrjumisel, tuues välja nõrgad kohad erinevates riigivalitsemise valdkondades.

Uuringu tulemuste põhjal on võimalik planeerida korruptsioonivastaseid reforme ning soodustada paremat riigihaldust.

Projekti läbiviimist koordineerib Transparency Internationali (TI) Sekretariaat Berliinis. Projektis osalevad kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides asuvad TI esindusorganisatsioonid.

Projekti läbiviimist rahastab Euroopa Komisjon programmi kriminaalpreventsioon ning kuritegevuse vastane võitlus raames summas 40 423.64€.Projekti kestus on 24 kuud.