Ühing esitas Riigikogu põhiseaduskomisjonile oma ettepanekud erakonnaseaduse muutmiseks

31.08.2012

Riigikogu põhiseaduskomisjon küsis ühingult viite ettepanekut erakonnaseaduse muutmiseks, et tõhustada erakondade rahastamise korraldust.

Olles konsulteerinud ettepanekute formuleerimisel oma liikmete ning koostööpartneritega, esitas Korruptsioonivaba Eesti 31.08.2012 komisjonile oma ettepanekud erakonnaseaduse muutmiseks, et suurendada erakondade ja nende valimiskampaaniate rahastamise läbipaistvust.

Ühingu ettepanekuid saab lugeda artikli juures olevast rubriigist „lisad“.