Ühing: avalik võim peab nii sisuliselt kui ka näivalt läbipaistvalt tegutsema

Ühingu tegevjuht Anni Jatsa andis ERR-i uudistetoimetusele kommentaari seoses Tallinna prügiveo korruptsioonikahtlusega.

"Eesti on väike riik ja on tavaline, et aktiivsed inimesed tegutsevad samaaegselt erinevates sektorites ning huvide konflikt on kerge tekkima. Seetõttu on oluline, et erahuvi ei seaks ohtu ametikohustustest tulenevate huvide teenimist. Mida kõrgemal ametikohal inimene omavalitsuses toimetab, seda suuremaks kasvab ka risk. Korruptsiooni vältimiseks tuleb huvide konflikti riske maandada, huvid peavad olema deklareeritud ja kontrollitavad.

Meieni jõudnud info põhjal ei ole selge, kas neid riske on antud juhul adekvaatselt maandatud. 

Avalik võim peab nii sisuliselt kui ka näivalt tegutsema läbipaistvalt. Vastasel juhul väheneb inimestel usaldus mitte ainult mõne konkreetse omavalitsuse, vaid kogu riigi struktuuri vastu. 2016. aasta globaalne korruptsioonibaromeeter näitas, et 44% eestlastest peavad kohaliku omavalitsuse rahvasaadikuid mingil määral korrumpeerunuks.

Tallinna linna senise käitumise valguses võibki inimestele tunduda, et tegemist on korruptsiooniga. Seda enam on selgust tarvis. Tallinna linn peab oma käitumises lähtuma avalikust huvist ja osutama igakülgset valmidust ja tuge antud juhtumi uurimisel."

Täispikkuses uudislugu saab lugeda siit.