Ühing avaldas seisukoha valitsuse uue korruptsioonivatase strateegia kohta

26.06.2013

 

Oma 19.06 vastuses justiitsministeeriumile soovitab MTÜ Korruptsioonivaba Eesti strateegias nii eesmärgi kui meetmena näha avaliku sektori professionaalsuse tõstmist ja selle politiseerituse vähendamist. Avaliku teenistuse ametikohtade politiseerimine nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil ja sellega kaasnevad riskid, sh korruptsiooniriskid, on tõsine probleem ja strateegia peaks sellega arvestama. Konkreetseteks meetmeteks oleks standardiseeritud juhtimissüsteemide kasutuselevõtu soodustamine, korruptsioonivastaste programmide juurutamine asutustes osana juhtimissüsteemist jms. Oluline on tõsta elanikkonna teadlikkust ning enisest tunduvalt rohkem panustada sisulistesse korruptsiooniuuringutesse ja analüüsidesse. Muuhulgas peaks strateegia kajastama ka väärkäitumisest teavitajate ehk nn vilepuhujate kaitsega seonduvat, mis on korruptsiooni vastu võitlemise meetmena võrdselt oluline nii avalikus kui ka erasektoris.