Ühing avaldas arvamust korruptsioonivastase strateegia „Aus riik“ 2013-2017 osas

24.08.2012

20.07.2012 algatas Justiitsministeerium uue korruptsioonivastase strateegia loomise ettepaneku kooskõlastusringi. Lisaks ametkondlikule kooskõlastamisele küsiti teiste organisatsioonide seas arvamust ka ühingult Korruptsioonivaba Eesti.  

Olles konsulteerinud oma koostööpartnerite ning liikmetega, edastas ühing 24.08.2012 oma kommentaarid Justiitsministeeriumile.

Ühingu kommentaare strateegia loomise ettepanekule ja kommenteeritavat dokumenti saab lugeda artikli juures olevast rubriigist „lisad“.