Ühing: autokoolide liit ei seisa oma liikmete huvide eest

Postimehe palvel võttis ühing sõna Autokoolide Liidu juhatuse liikmete huvide konflikti teemal.

Mittetulundusühingust liit võib oma liikmetega hangetel konkureerida, kui see on varasemalt liikmetega ka läbi räägitud ja kokku lepitud. Seejuures on oluline, et tööde tellimiseks enda ettevõtetelt peab olemas olema liikmete üldkoosoleku heakskiit.

Antud juhul täidab liit hanget oma juhatuse liikmete ettevõtetelt ilma konkursita teenuseid ostes. See tähendab, et liit ei täida oma põhifunktsiooni, milleks peaks olema oma liikmete esindamine ja nende huvide eest seismine. Liidu juhtkond on seadnud oma erahuvid prioriteediks. Nii ei toimi liit sisuliselt katuseorganisatsioonina, kuid katuseorganisatsiooni mainet kasutatakse ära hangetel, kus tegelikud kasusaajad on juhatuse liikmed. Liikmete ühishuvi jääb kas täielikult esindamata või seda tehakse pelgalt ärilistel eesmärkidel.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on mittetulundusühingute korruptsiooniriskide maandamiseks koostamas huvide konfliktide vältimise käsiraamatut, mis ilmub Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel käesoleva kuu lõpus. 23. ja 30. oktoobril toimuvad tasuta koolitused, kuhu on oodatud ühingud, kes on huvitatud antud juhtumile sarnaste olukordade vältimist oma töös. Koolituste kohta leiab lisainfot ühingu kodulehelt www.transparency.ee.