Töötuba "Avaliku eetika võrdlusanalüüs"

10. juunil toimus Tallinnas töötuba "Avaliku eetika võrdlusanalüüs". Avaliku sektori eetikat käsitlevas töötoas tutvustati tööriista, mille abil on kohalikel omavalitsustel võimalik oma riske hinnata ning maandada. Metoodika ja tööriista on välja töötanud Euroopa Nõukogu ning sarnaseid projekte on efektiivsema halduse nimel edukalt läbi viidud juba Hispaanias, Rumeenias, Moldovas ja Ukrainas.

Võrdlusanalüüsi eesmärgid:
• KOV-i avaliku eetika seisukorra hindamine ja parendamine

• Kõrgeimate eetiliste standardite saavutamise võimaldamine

• Võimalus KOV-i eetikajuhtimist parandada

• KOV-i avaliku eetika parendamise mõju hindamine

Euroopa Nõukogu ekspert Alina Tatarenko selgitas, milliseid kohalike omavalitsuste eetilist võimekust tõstvaid programme on olemas ning kuidas toimub nende rakendamine. Cezary Trutkowski viis läbi arutelu, mille käigus uuriti, kuidas on võimalik võrdlusanalüüsi Eestis läbi viia ning milliseid muudatusi on seejuures metoodikasse vaja sisse viia.

Osalejad leidsid, et üritus oli valdavalt hästi korraldatud. Toodi välja, et aruteluks ja küsimusteks oleks võinud jätta rohkem aega ning korraldajad võtavad seda järgnevaid üritusi korraldades arvesse. Osalejad jäid üritusega üldiselt rahule ning enamus soovitaks sarnasel üritusel osalemist ka oma kolleegidele.