Toimub ümarlaud "Väärkäitumisest teavitajate kaitse Eestis - hetkeolukord ning tulevikuväljavaated

09.12.2009

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab 9. detsembril, rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval Tallinnas, Olümpia konverentsikeskuses kell 11.45 – 15.00 ümarlaua „Väärkäitumisest teavitajate kaitse Eestis – hetkeolukord ning tulevikuväljavaated“. Ümarlaual tutvustab ühing 2009. aastal läbi viidud korruptsioonist teavitajate kaitse uurimuse kokkuvõtteid. Korruptsioon on kuriteoliik, millel otseselt puudub kannatav pool. Selle avastamisel tuleb suures osas loota neile, kes valdavad informatsiooni korruptsioonijuhtumi kohta ning omavad piisavaid võimalusi ning tagatisi sellest teavitamiseks. Ümarlaual diskuteeritakse kahe valdkonna üle, kus igakülgsed võimalused töötajate poolt väärkäitumisest teavitamiseks on kõige vajalikumad ning oht korruptiivsete tegude toimepanemiseks suur. Arutleme, kas üldse ja mis viisil saaks luua teavitamise süsteemi Eesti meditsiinisektoris ning kuidas see muuta tõhusamaks avalikus teenistuses. Ümarlauale on oodatud osapooled, keda teema puudutab (ministeeriumid, ametid, õiguskaitseorganid, erasektori ettevõtted, meditsiinisektori esindajad jt). Osavõtuks palume registreeruda aadressil asso.prii@transparency.ee või telefonil 55 646 371. Ümarlaud toimub ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt läbiviidava projekti „Väärkäitumisest teavitajate kaitse parandamine Eestis“ raames. Projekti rahastab Euroopa Komisjon kriminaalpreventsiooni ning kuritegevuse vastase võitluse programmi kaudu. Ümarlaua kava 11.45 Tervituskohv 12.00 Avasõnad 12.10-12.30 Asso Prii, ühing Korruptsioonivaba Eesti – „Väärkäitumisest teavitamine Eestis“ 12.30-12.50 Andres Soosaar, Tartu Ülikooli meditsiiniteooria ja eetika dotsent – „Õiglus ja korruptsioon meditsiinis“ 12.50-13.30 Arutelu 13.30-13.45 Kohvipaus 13.45-14.05 Anneli Sihver, Riigikantselei – „Eetika avalikus teenistuses“ 14.05-14.50 Arutelu 14.50 Lõppsõna ja kokkuvõtted