Toimub kodanikeühenduste korruptsioonivastase võrgustiku aastakoosolek ja koolitusseminar

05.04.2010

21. aprillil toimub Tallink City Hotel'is ühenduste korruptsioonivastase võrgustiku aastakoosolek koos seminariga „Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses“

 

Toimumisaeg: 21. aprill 2010 kell 16.30 – 18.00

Toimumiskoht: Tallink City Hotel

 

Päevakord:

 

1. Avasõnavõtt – Asso Prii

 

2. Ülevaade 2009. aasta tegevustest ning 2010. aasta plaanidest – Asso Prii

 

3. Uue töögrupi valimine

 

4. Sõnavõtud, ettepanekud

 

Üldkoosolekule järgneb kl 17 arutelu teemal „Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses“, kus Ragne Kõuts MTÜ Ajakirjanduse Uurimis- ja Koolituskeskusest teeb ettekande samal teemal KVE tellimusel läbi viidud uuringust. Eesmärk on tutvustada ajakirjanike huvide konflikti teemat ning tõsta võrgustiku liikmete meediateadlikkust. Avalikkus saab korruptsiooniasjadest teada ennekõike ajakirjanduse vahendusel. Aga kuidas tuleb ajakirjandus ise toime huvide konflikti ja korruptsiooniohuga?

 

Lisaks praegustele liikmetele on osalema oodatud ka uued mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes soovivad rohkem infot võrgustikuga liitumise kohta!

 

Kodanikuühenduste korruptsioonivastast võrgustikku toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)