Seminar „Korruptsioonist teavitamine: seadused, väärtused ja praktika avalikus sektoris“

15.10.2013
Pressiteade


Eesti inimeste valmisolek teavitada korruptsioonist on üks Euroopa madalamaid. Mida teha, et inimesed julgeksid korruptiivsetest juhtumitest teada anda? Uus korruptsioonivastane seadus kohustab avaliku sektori asutusi seadma sisse asutusesisesed korruptsioonist teavitamise mehhanismid. Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub seminarile, mille eesmärgiks on selgitada korruptsioonist teavitamise nõuet ning arutleda teavitamisega seotud hoiakute üle ühiskonnas ja organisatsioonis. Kuidas vähendada praegu Eestis levinud hoiakut, et korruptsioonist teavitamist peetakse ebavajalikuks?

Seminar „Korruptsioonist teavitamine: seadused, väärtused ja praktika avalikus sektoris“ toimub 22. oktoobril kell 13 Tallinnas Rahvusraamatukogu seminarisaalis. Uues korruptsioonivastases seaduses kirjas olevat teavitamiskohustust selgitab vandeadvokaat Jaanus Tehver, kes on ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees. Rahandusministeeriumi osakonnajuhataja Cerlin Pesti tutvustab uut uuringut väärtustest ja eetikast ametiasutustes. Lisaks Eesti esinejatele astub seminaril üles rahvusvaheliselt tunnustatud korruptsioonist teavitamise ehk vilepuhumise ekspert Anna Myers, kes on Rahvusvahelise Vilepuhujate Võrgustiku koordinaator.

Osalema oodatakse riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste siseauditi tegijaid, personalispetsialiste, asutuste juhte ja teisi teemast huvitatud inimesi.

Osalemiseks palume täita registreerumisvorm, mille leiate siit: https://docs.google.com/forms/d/1gOX1ufkY2Msno0RyEXT6uGmR9l0xOEzp1_UWBJ_4LVI/viewform

Seminar on osalistele tasuta.

Lisainfo: ühing Korruptsioonivaba Eesti, tel 611 6020, Birgit.Rosenberg@transparency.ee