Riigiametnike autode soetamisele selgemad piirid

Ühing on seisukohal, et riigiasutuste ametiautode ostmisel tuleks lähtuda ennekõike vajadusest ja kulude põhjendatusest. Vastates 25.07 Laupäevalehe küsimusele, toetas ühing ühe võimalusena piirmäärade kehtestamist. Samuti võiks riigiametnike autode ostmine moodustada ühe osa kesksetest autohangetest (politseisõidukid jne), mis tagaks selle, et soetatakse võrdlemisi sarnaste omaduste ja hinnaklassiga autod ning saavutatakse mastaabisääst. Hanke kaudu ostude sooritamine annab omakorda terviklikuma ülevaate sellest, kuidas avalikke ressursse kasutatakse.