Poliitikapaber poliitilisest korruptsioonist

22.12.2012

Poliitilise korruptsiooni olemuse ja avaldumisvormide selgitamiseks koostasime selgitava poliitikapaberi koos soovitustega, kuidas Eesti poliitilise korruptsiooni riske maandada.

Ühtmoodi on 2012. aastal valminud korruptsioonivastase võimekuse uuring, detsembris avalikustatud 2012. aasta korruptsioonitajumise indeks kui ka ühiskonnas toimuvad prosessid lubanud järeldada, et üks keskne nähtus, mis takistab Eestil reaalse ja tajutava korruptsioonitaseme vähendamist on tähistatud sõnapaariga "poliitiline korruptsioon". 

Loomaks suuremat selgust, mida täpsemalt selle sõnaühendiga tähistatakse, oleme koostanud sellele teemale keskenduva ülevaatliku dokumendi, mis on kättesaadav siit.