Põhjamaade ärieetikauuringu Nordic Business Ethics Survey 2022 esitlus 13. detsembril

30.11.2022

Põhjamaade ärieetikauuringu Nordic Business Ethics Survey 2022 esitlus

13. detsember kl 10:00-12:00 MS Teams, kutsetega TalTechi Majandusteaduskond

Nordic Business Ethics Survey on esimene omalaadne uuring Skandinaavias, keskendudes töötajate seisukohtadele ärieetika küsimustes ning milles Eesti osales sel aastal esmakordselt. Uuringu eesmärgiks on edendada dialoogi eetilise kultuuri ja juhtimise ümber ning võrrelda andmeid eetilise töökeskkonna aluste, organisatsiooni eetiliste põhimõtete järgimise ning ebaeetilise käitumise kohta Põhjamaades.

Uuringu lõpptulemustest näiteks selgub, et

  • 85% vastajatest peab lugupidavat ja võrdset kohtlemist töökohal olulisemaks kui karjäärivõimalusi ja tööalast kindlust;
  • 25% tippjuhtidest arvab, et teised organisatsioonid on eetilisemad kui nende enda oma;
  • 53% vastajatest on täheldanud ebaseaduslikku tegevust töökohas. Nooremad (18-29 a) täheldavad ebaeetilist käitumist sagedamini kui vanemad ning on ka rohkem valmis väärkäitumisest teavitama;
  • 67% vastajatest on täheldanud töökohal nepotismi;
  • 58% vastajatest on olnud tööl olukorras, kus on pidanud tegema järeleandmisi oma isiklikes eetilistes põhimõtetes

Uuringu tulemusi tutvustab lähemalt Anna Romberg, juhtimistavade, eetika, vastavuskontrolli ja korruptsioonivastase tegevuse ekspert, Nordic Business Ethics kaasasutaja. (Ettekanne toimub inglise keeles)

Uuringu tulemuste tutvustusele järgneb ümarlaua arutelu Eesti ekspertidega. Otsitakse vastuseid küsimustele: milline peaks olema eetiline töökeskkond? Kuidas organisatsioonid oma eetikastandardeid praktikas rakendavad? Kuidas suudavad organisatsioonid töökohal aset leidnud väärkäitumisest teavitamisega ja vihjeandmisega professionaalselt toime tulla?

Ümarlauas võtavad sõna:

  • Mari-Liis Sööt, Justiitsministeeriumi analüüsitalituse osakonna juhataja
  • Tõnis Sepp, Eesti Energia AS riskijuhtimise ja vastavuskontrolli osakonna juhataja
  • Taavi Saat, AS Eesti Raudtee riskijuhtimise ja siseauditi osakonna juhataja
  • Kristjan Port, Tallinna Ülikooli tervisekäitumise ja spordibioloogia professor
  • Merle Ojasoo, PhD, Taltech majandusteaduskonna dotsent ning Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esinaine

Üritus on tasuta, vajalik on eelnev registreerimine.

Küsimuste korral võtke ühendust aadressil info@transparency.ee