Muljeid valimiste vaatlemisest Gruusias

10.10.2012

Ühing Korruptsioonivaba Eesti võttis Transparency International’i (TI) meeskonnas osa 1. oktoobril toimunud Gruusia parlamendivalimiste vaatlemisest. Muljed võtab kokku ühingu tegevjuht Asso Prii. 

Vaatlusmissiooni koordineeris Transparency International (TI) Gruusia osakond, kes oli kutsunud valimisi vaatlema TI osakonnad Eestist, Lätist, Leedust, Portugalist, Armeeniast ja Aserbaidžaanist. TI Eesti esindaja, ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt osales vaatlemisel 6 inimest, kokku oli TI vaatlejaid ligi 40. 

Kohapealsete vaatlejate põhituumiku moodustasid TI Gruusia poolt värvatud ligi 400 grusiinist vaatlejat, kelles suur osa viibis kogu valimispäeva ühes jaoskonnas – alates jaoskonna avamisest kell 8 kuni häälte kokkulugemise lõppemiseni ning protokolli vormistamiseni, mis mõnel juhul võttis aega kella 4-5ni hommikul. Protokolli koopia käes, alustasid vaatlusmeeskonnad tagasiteed Tbilisi poole, kuhu jõuti pärale teisipäeva hommikuks, kaugematest piirkondadest (nt Sukhumi) isegi alles teisipäeva hilisõhtuks. 

Kuigi põhjalikumaid järeldusi esitavad rahvusvahelised organisatsioonid (TI, OSCE jt) alles mõne aja pärast, siis võib üldistavalt öelda, et valimised olid demokraatlikud, kuid mitte rikkumisteta. Kõige tõsisemateks rikkumisteks, mille tunnistajaks TI kohalikud vaatlejad olid, tuleb kindlasti lugeda intsidente Khashuri piirkonnas, kus häältelugemise ajal sisenesid mitmesse jaoskonda siseministeeriumi relvastatud eriüksuslased, kes sundisid kõiki ruumisolijaid lahkuma. Intsidendi hetkeks selgelt opositsiooni kasuks kalduvad hääletustulemused vormistati protokollis hoopis Mihheil Saakašvili juhitava Ühtse Rahvusliku Liikumise võiduna. Kõikidel nimetatud juhtudel tühistati vastavate jaoskondade hääletustulemused. 

Kuna Gruusia Keskvalimiskomisjon avalikustas kõikide valimisjaoskondade hääletusprotokollid (kokku oli umbes 3600 jaoskonda) oma veebilehel ning TI vaatlejad tegid koopia ligi 300st jaoskonnaprotokollist, siis oli võimalik teha protokollide järelkontrolli, millest ilmneski, et ühe jaoskonna protokolli oli muudetud pärast seda, kui vaatleja sellest koopia tegi. Ka nimetatud jaoskonna hääletustulemused tühistati ning seal toimub kordushääletus. Lisaks esines veel hääletussedelite vargusi, võrdlemisi tõrksaid jaoskonnakomisjone, aga ka Eestile omast hääletajate kohaletoimetamist erakondade poolt organiseeritud transpordiga. 

Loomulikult märkasid vaatlejad ka pisemaid ja formaalsemaid rikkumisi, mille kõrvaldamiseks piisas ka komisjoni  tähelepanu juhtimisest. Näiteks asusid mõned jaoskonnas viibinud vaatlejad sõbralikult abistama jaoskonnakomisjoni liikmeid valijate märgistuse kontrollimisel (oma hääle andnute pöialdele kanti nähtamatut „tinti“ ning jaoskonda sisenemisel kontrolliti spetsiaalse taskulambiga üle iga valija sõrmed, et vältida topelthääletamist) või tembeldasid jaoskonnakomisjoni liikmed hääletussedeleid ette ära – see aga hõlbustab sedelite varguse korral hääletamist ning ei ole seetõttu lubatud. 

TI vaatlejad registreerisid  valimisjaoskondades 91 rikkumist, millest 60 loeti tõsisteks rikkumisteks ning kokku esitati 50 ametlikku kaebust. 

Valimisperioodil viibis Gruusias ca 1600 välisvaatlejat ning kohalike vaatlejate (sh kodanikuühenduste, erakondade ning erakondadega seotud kodanikuühenduste vaatlejad) arvuks on hinnatud isegi kuni 60 000. Arvestades seda, et pea kõikides külastatud jaoskondades viibis pidevalt vaatlejad märgatavalt rohkem kui jaoskonnakomisjoni liikmeid ja valijaid kokku, siis polegi see number eriti imekspandav. 

Sõltumatute vaatlejatena ei olnud meil valimiste kestel ega ka pärast tulemuste selgumist poliitilisi eelistusi ning usume, et Gruusia rahvas on demokraatlikel valimistel saanud langetada otsuse, mis nende riigile parim. Presidendivalimised on juba aasta pärast ning aeg näitab, kas kahe võimuleeri omavaheline vastasseis on jätkuvalt nii terav, et TI vaatlejate osalemine on taaskord soovitatav. 

Kuula ka raadiointervjuud KUKU raadios Asso Priiga siit.