Mõõdame Euroopa pealinnade läbipaistvust

27.09.2018

25.-26. septembril toimus Slovakkia pealinnas Bratislavas töötuba, kus 22 Euroopa riigi Transparency Internationali ühingu esindajad arutasid Euroopa pealinnade läbipaistvuse indeksi (European Capital Cities’ Transparency Ranking ECCTR) sisu ja koostamise võimalikkuse üle.

Praegusel hetkel on tegu vaid pilootprojektiga, mille käigus lepitakse kokku esmased kümmekond indikaatorid, mis aitaksid mõõta mõnda kohaliku omavalitsuse läbipaistvuse aspekti. Selle alla kuuluvad nii info kättesaadavus kodulehel kui kodanikuna kontakti astudes, info kvaliteet kui ka selle kasutajasõbralikkus. Näiteks võib kohalik omavalitsus jagada volikogu istungite päevakorda, kuid seda alles tagantjärgi; või on kodulehel leitavad eelmiste aastate eelarvete täituvuse raportid, kuid andmed pole masinloetavad. 

Transparency International Slovakkia on avatud kohalike omavalitsuste indeksit koostanud juba 2010. aastast. Bratislava linnaosa Nové Mesto vanem Rudolf Kusý rääkis töötoa käigus, kuidas läbipaistvuse indeks andis tema administratsioonile konkreetsed vahendid, millega linnaosa kaasavamaks, avatumaks ja korruptsiooniriskivabamaks muuta. Läbipaistvus ja informatsiooni kättesaadavus kindlasti ei tähenda, et korruptsiooni pole, kuid see seab sisse kontrollmehhanismid ja muudab kohaliku omavalitsuse kodanikule arusaadavamaks.

Sarnaseid positiivseid mõjusid on linnade või kohalike omavalitsuste indeksid põhjustanud nii Leedus, Austrias, Iisraelis kui Ukrainas. Kui pilootprojektiga sel sügisel kõik korda läheb, saame ehk varsti linnu üle Euroopa (või maailma?) omavahel võrrelda ja nii ka parimaid praktikaid vahendada.