Lühike ülevaade ühingu jaanuarikuistest tegevustest

13.02.2013

9.-11. jaanuarini viibis tegevjuht Vilniuses, Leedus projekti „EU Funds Watch“ käivitamiskoosolekul. Tegemist on nelja riigi (Eesti, Leedu, Tšehhi ja Ungari) ühisprojektiga, mille eesmärgiks on kaardistada Euroopa Liidu struktuurivahendite jagamisega kaasnevaid pettuse ja korruptsiooniriske projektis osalevates riikides ning püüda tuvastada parimaid praktikaid. Aprillis toimub Prahas projekti raames ühiskonverents ning Eesti analüüsi tulemusi tutvustatakse suve hakul.

24.01 tutvustas tegevjuht kodanikeühenduste korruptsiooniennetuslikku tegevust seoses Moldova korruptsioonikeskuse visiidiga Eestisse

28.01 kohtusid ühingu tegevjuht ja juhatuse esimees Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoniga, kellega peatuti 2013. aasta 1. aprillil jõustuva korruptsioonivastase seaduse rakendamisega seotud probleemidel ja arutati GRECO IV hindamisvooru käigus Eestile antud soovitusi, käsitledes ennekõike Riigikogu liikmete käitumiskoodeksi temaatikat.

Lisaks tegeleti käimasolevate projektitegevustega, osaleti Vabariigi Valitsuse korruptsioonivastase strateegia 2013-2020 töögrupis ning Avatud Valitsemise Partnerluse ümarlaua töös.

Alates 2010. aasta maist tegevjuhi ülesandeid täitnud Asso Prii paneb ameti maha ning siirdub ärisektorisse. Intervjuud Assoga loe jaanuarikuisest ajakirjast Hea Kodanik. Uue tegevjuhi valikuprotsess on käimas.