Lõpetagem katuseraha jagamine Riigikogus!

Vabaühenduste liit EMSL on teinud ettepaneku lõpetada nn katuserahade jagamine Riigikogus ning kehtestada riigieelarve seadusega reegel, et regionaalseid investeeringutoetusi võib anda üksnes avaliku konkursi alusel.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on viimastel aastatel korduvalt rõhutanud, et katuserahade jagamine on korruptsiooniohtlik.

2015. aastal kinnitas ühingu juhatuse esimees Erkka Jaakkola Eesti Päevalehe vahendusel, et "nn katuseraha jagamine praegusel viisil on läbipaistmatu protsess, mis tekitab korruptsiooniohtlikke olukordi. Tegu on ka liiga subjektiivse protseduuriga. Kui muu riigieelarve raha jagamise juures teevad ministeeriumid ja riigiametid analüüse ja uurivad asjaolusid, siis katuseraha jagamine käib tunduvalt pealiskaudsemalt. Pole sugugi selgust, et sellised rahaeraldised on avaliku huvi seisukohast vajalikud. Mida selgem on riigieelarvelise raha jagamine, seda vähem on korruptsiooni ja käsi-peseb-kätt-poliitikat."

Ühing toetab EMSL-i ettepanekut ja kutsub kõiki üles osalema ettepaneku arutelul Rahvaalgatus.ee lehel või edastama täiendusi ja kommentaare EMSL-i poliitikaeksperdile Alari Rammole aadressil alari@heakodanik.ee.

Anna alates 30.10 ettepanekule ka toetav allkiri, et see saata Riigikokku arutamiseks.