KVE juhatuse liige Elsa Leiten koolitas Eesti Haigekassa töötajaid

27.11.2018

27. novembril toimus Eesti Haigekassa iga-aastane korruptsiooniteemaline infotund. Sel korral viisid infotunni läbi vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti koos TÜ kliinikumi sisekontrolliteenistuse ning keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo esindajatega.

KVE-d esindas pikaajalise siseaudiitori ja meditsiinivaldkonna kogemusega ühingu juhatuse liige Elsa Leiten, kes igapäevaselt töötab Ravimiameti inspektsiooniosakonna juhatajana. Kahetunnise infotunni jooksul räägiti läbi korruptsiooni olemus, suurimad korruptsiooniriskid ning analüüsiti tervishoiuvaldkonnas ette tulnud ja potentsiaalseid huvide konflikti olukordi.

Kõlama jäi, et korruptsiooni ennetamiseks tuleb eelkõige ohte teadvustada: kui Sulle tundub, et olukord tekitab küsimusi, ei ole Sa ilmselt ainus. Kuriteo, kuid ka mainekahjustuste vältimiseks on alati kasulik läbi mõelda, mida erapooletuse ja läbipaistvuse tagamiseks veel teha saab (teavitada juhti, tagandada end otsustest jms).

Samal ajal ei tasu kindlasti minna liiga pedantseks, vaid suhtuda olukorda inimlikult. Selleks aga on kasulik ja vajalik, et asutus peamised reeglid paika paneks ning pakuks võimalusi töötajate teadlikkuse tõstmiseks, nagu nägime täna Eesti Haigekassas. Küll aga on korruptsiooni äratundmine ja vältimine lõpuks igaühe enda, mitte tööandja või muu organisatsiooni vastutus.