KVE juhatuse esimees: kriis loob ärikorruptsiooniks soodsa pinnase

Kriis loob soodsa pinnase korruptsiooniks erasektoris, kommenteeris endine juhtiv riigiprokurör ja mittetulundusühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus 22. mail Äripäeva tellijatele ilmunud erilehes Vastutustundlik ettevõte.

Kriisi mõju ja tagajärgedega tegelemine võib põhitähelepanu viia hetkeolukorrast tingitud tulekahju kustutamisele.

Kriisisituatsioon pakub soodsat kasvulava erinevate pettuste ja muude rikkumiste vohamiseks. Sel põhjusel ei tohi praegusel ajal omistada väiksemat tähtsust ettevõtte tegevuse läbipaistvuse tagamisele ja korruptsiooniennetuslike meetmete kohaldamisele.

Korruptsiooni ennetamine ei ole vaid avaliku sektori ja riigiettevõtete kohustus, vaid laieneb samavõrd ka eraettevõtlusele. Erasektoris on võimalik ametikohast tulenevat pädevust samuti kuritarvitada ning sellega ettevõttele tõsist kahju tekitada ning seega ei erine ettevõtete vahel aset leidvad korruptsioonijuhtumid oma olemuselt avaliku sektori omadest.

Sageli ei tajuta korruptsiooni laiemat mõju oma harjumuspärases tegevuskeskkonnas – selle lämmatavat efekti majanduskasvule, konkurentsi moonutavat jõudu, kuid eelkõige tõsiseid õiguslikke ja reputatsiooniga seotud riske ettevõttele endale.

Tõsiste tagajärgede vältimisel tuleb kasuks organisatsioonikultuuris välja arendatud teadlikkus ärieetikast ja korruptsiooniriskide maandamise meetmetest. Selliste tegevuste eest peab eelkõige seisma ettevõtte juhtkond ning sõltuvalt valdkonna eripärast jooksvalt kaasajastama oma strateegiaid.

Nende sisu peab olema suunatud huvide konflikti vältimisele, sisemiste kontrollimehhanismide efektiivsuse tõstmisele, järjepidevale meeskonna teadlikkuse tõstmisele, töötajatele ja partneritele suunatud eetiliste põhimõtete ja väärtuste juurutamisele ning nii ettevõtte töötajatele kui ka partneritele mõeldud rikkumistest teavitamise vihjeliinile või protseduuridele. Vastutustundlik eraettevõtja saab ka kriisiajal aru, et vaid järjepidevalt ellu viidud jõupingutused hoiavad ära korruptsiooni ja pettused.

Loe pikemalt Äripäeva veebist.