KVE hakkab osalema uue korruptsioonivastase strateegia loomises

23.08.2007

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on kutsutud osalema uue riikliku korruptsioonivastase strateegia koostamisel aastaiks 2008-2012, mida korraldab justiitsministeerium. Strateegia meetmed peaksid aitama ennetada ning vähendada korruptsiooni erinevates eluvaldkondades ning tõsta inimeste teadlikkust korruptsioonist. Strateegia eesmärk on lisaks avaliku sektori korruptsioonile võidelda ka erasektori korruptsiooniga, mis peaks tõstma Eesti inimeste usaldust poliitilistesse institutsioonidesse, aga ka Eesti mainet rahvusvahelistes organisatsioonides. Justiitsministeeriumi hinnangul viitavad nii Eesti korruptsiooniuuring (2007) kui rahvusvahelised allikad sellele, et madalam korruptsioonitaju vähendab korruptsiooni: kui arvatakse, et altkäemaksud on levinud ja aktsepteeritud nähtus, siis võetakse-pakutakse seda ka kergemini, ning vastupidi. Kuna strateegia üks eesmärk on ennetada korruptsiooni erasektoris, kutsub justiitsministeerium strateegia väljatöötamise töögruppi ka esindaja kaubandus-tööstuskojast. Lisaks kuuluvad töögruppi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi, riigikantselei, riigiprokuratuuri, siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad. Töögruppi kaasatakse ekspertidena ka Tartu ülikooli ning ühingu Korruptsioonivaba Eesti esindajad. Kehtiv korruptsioonivastane strateegia "Aus riik" aastateks 2004-2007 lõpeb käesoleva aastaga. Justiitsministeerium peab strateegia ja selle rakendusplaani valitsusele heakskiitmiseks esitama hiljemalt 2008.a. jaanuariks.