KVE ettepanekud koalitsiooniläbirääkimisteks

04.04.2023

Ettepanekud korruptsioonivastaseks tegevuseks

Koalitsioonileppe läbirääkimistel on piisavalt prioriteetseid ja käsitlemist vajavaid teemavaldkondi. Samas vajab konfliktide ja kriiside mõjuväljas Eesti ühiskond jätkuvalt selgeid samme, mis taunivad korruptsiooni ning suurendavad poliitikakujundamise ja valitsemise läbipaistvust. Toome välja ühiskonna usalduse ja Eesti rahvusvahelise maine parandamiseks neli ettepanekut.

1. Erakonnaseaduse muutmisega jätkamine tagab erakondade rahastamise läbipaistvuse ning  järelevalvekomisjoni iseseisvuse, volituste efektiivsuse ja võimekuse.
2. Lobikohtumiste avalikustamisega jätkamine tagab läbipaistva poliitikakujundamise ning tasakaalustatuma huvirühmade kaasamise. Hea praktika peab levima kogu poliitikakujundamise väljal, seda nii täidesaatava kui seadusandliku võimu tasandil.
3. Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse vastuvõtmine tagab nõutava kaitse rikkumisest teavitanud inimestele ning vähendab nii moraalset ja varalist kahju teavitajale kui maine- ja majanduslikku kahju tööandjale. Demokraatliku õigusriigi kontekstis toimuv rikkumisest teavitamine ei ole käsitletav iganenud pealekaebamisena, vaid on mõeldud töötaja ja tööandja kaitseks ning rikkumise raskete tagajärgede ärahoidmiseks.
4. Katuserahade meetme lõpetamine tagab toetusmeetmete läbipaistva ja kõikidele arusaadavatel tingimustel jagamise, kasutamise ning aruandluse.