Kutse 2013. aasta korruptsioonitajumise indeksi tutvustamise pressikonverentsile

30.11.2013
Pressiteade


Teisipäeval, 3. detsembril kl 11 tutvustab ühing Korruptsioonivaba Eesti 2013. aasta Transparency Internationali korruptsioonitajumise indeksi tulemusi. Pressikonverents toimub Tallinnas hotelli Euroopa konverentsikeskuses (Paadi tn 5).

Ühingu esindajad selgitavad Eesti korruptsioonitajumise indeksi kujunemist ja esitavad ühingu seisukohad selle kohta, mis võis Eesti indeksit mõjutada.

Indeksi kohta: 100 punkti saav riik on korruptsioonivaba, 0 punkti saanud riiki peetakse läbinisti korrumpeerunuks. Indeks on kõige laialdasemat rahvusvahelist tunnustust leidnud korruptsioonimõõdik.

Pressikonverentsil osalemiseks palume registreeruda (e-post info@transparency.ee; tel. 5667 8118).

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on korruptsioonivastane tegevus ja läbipaistvuse suurendamine ühiskonnas ning Transparency Internationali esindaja rolli täitmine Eestis. Ühingu oluline toetaja on Avatud Eesti Fond.

Eelmiste aastate indeksi kohta vt ühingu Korruptsioonivaba Eesti kodulehelt www.transparency.ee Pressikonverentsi toimumise koht hotelli Euroopa konverentsikeskus:
http://www.euroopa.ee/contact/?lang=en