Korruptsioonivastase teo tunnustus läks sel aastal Erakondade rahastamise järelevalve komisjonile

09.12.2016
Pressiteade

9. detsembril, rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval kuulutas ühing Korruptsioonivaba Eesti välja esmakordselt Korruptsioonivastase teo tunnustuse, mis 2016. aastal otsustati anda Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile.

“Korruptsioonivastase teo auhinna väljaandmine annab tunnistust sellest, et korruptsiooni vastu on igaühel võimalik astuda ning on inspiratsiooniks nii eraisikutele kui organisatsioonidele,“ sõnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Erkka Jaakkola. „Erastamise Rahastamise Järelevalve Komisjoni pikaajaline järjepidev töö toomaks selgust, mil määral võib avalikke vahendeid erakondlikeks eesmärkideks kasutada, on silmapaistev näide organisatsioonist, kes on pühendunud läbipaistvama Eesti ühiskonna saavutamisele,” lisas Jaakkola.

Ühingu Korruptsioonivastane Eesti liikmete poolt ellu kutsutud konkursi eesmärk on tunnustada tegu, mis on tunnustamisele eelnenud aasta jooksul olnud märgilise tähtsusega korruptsioonivaba ühiskonna saavutamisel. Korruptsioonivastane tegu on aidanud kaasa korruptsiooni vastu võitlemisele Eesti ühiskonnas, laiendanud korruptsioonialast arutelu, edendanud ja toonud kaasa uuendusi korruptsiooniennetuses, muutnud organisatsiooni või valdkonna korruptsioonivabamaks.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on korruptsiooni vastu võitlemine ning läbipaistvuse suurendamine ühiskonnas ning Transparency Internationali esindaja rolli täitmine Eestis.

Lindistust korruptsiooniteemalisest debatist ja tunnustuse üle andmise tseremooniast saab vaadata siit.

 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti

Anni Jatsa

anni.jatsa@transparency.ee

562 44 960