Korruptsioonivaba Eesti värbab uuringueksperdi

23.10.2013

Otsime eeskoste ja lobiteemalise uuringu läbiviimiseks UURINGUEKSPERTI

Korruptsioonivaba Eesti MTÜ eesmärk on juhtida ühiskonna tähelepanu avalikus ja erasektoris toimuvatele korruptsiooniilmingutele. Oleme rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency Internationali esindaja Eestis.  

Meie missioon on olla avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on korruptsiooni vastu võitlemine ning läbipaistvuse suurendamine ühiskonnas.

 Töö kirjeldus

- Uuringu planeerimine, läbiviimine ja kirjutamine, sealhulgas andmete kogumine ja analüüs, töögruppides osalemine ja uuringutega seotud aruandlus

- Teemakohaste artiklite kirjutamine või kirjutamises osalemine

- Ühingu ja uuringutulemuste presentatsioon nii Eestis kui välismaal

- Ühingu meeskonna nõustamine

Nõudmised kandidaadile:

- Vähemalt magistrikraad riigi- või õigusteaduses, avalikus halduses, sotsioloogias vms.

- Inglise ja eesti keele oskus kõrgtasemel. Kasuks tuleb hea vene keele oskus

- Varasem uuringute läbiviimise kogemus

- Väga hea analüüsi- ja väljendusoskus

- Iseseisvus, korrektsus ja kohusetundlikkus

Edukas kandidaat tunneb suurt huvi ühiskonna ja selles toimuvate protsesside vastu. Tal on eelnev sotsiaalteaduslike uuringute läbiviimise kogemus ja suurepärane analüüsioskus. Ta oskab planeerida oma aega ja tegevusi ning on suuteline töötama nii meeskonnas kui iseseisvalt. Suureks eeliseks on eelnev kogemus korruptsiooni või eeskostetemaatikaga tegelemisel ja selle uurimisel

Pakume:

- Vaheldusrikast rahvusvahelist tööd

- Paindlikku tööaega ja koormust

- Konkurentsivõimelist palka

- Välislähetusi

Kandideerimiseks saatke oma CV, avaldus, inglise ja eestikeelse teadus- või uurimustöö näidis hiljemalt 4.novembriks aadressile:  info@transparency.ee

Uuringu läbiviimise aeg: talv ja kevad 2014

Lisainformatsioon telefonil (+372) 611 6020

Projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni kriminaalpreventsiooni ja kuritegevuse vastase võitluse programmi raames.

http://transparency.ee/files/u77/eu_flag...