Korruptsioonivaba Eesti otsib sügiseks praktikanti

22.08.2019
Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) on järgmise aasta seisuga korruptsiooni ennetamisega tegelenud juba 20 aastat. Selle aja jooksul on Eestist saanud nii Euroopa Liidu kui NATO liige, oleme endale maailmas nime teinud kui innovaatiline ning madala korruptsioonitasemega e-riik. Millist rolli on selle aja jooksul täitnud KVE ning kuhu suundub ühing tulevikus?

Läheneva sünnipäeva puhul otsib ühing endale appi praktikanti, kes kogub ja paneb kokku kahe aastakümne jagu ühingu tegemisi ja lugusid meie liikmetelt ning partneritelt.

Praktikandilt ootame head eestikeelset eneseväljendusoskust nii suuliselt kui kirjalikult, proaktiivsust ning aktiivset suhtlemist.

Vastavalt praktikandi soovidele ning erialale on võimalus olla kaasatud teisteski ühingu projektides ja tegemistes, nagu e-koolituste disain ja loome, kommunikatsioon, koolituste planeerimine jms. Praktikat on võimalik siduda lõputööga ning võimalusel pakub ühing tuge nii teema leidmisel, uurimisel kui töö juhendamisel.

Tööaeg ja -koormus on paindlikud ning sõltuvad eelkõige praktikandi võimalustest. Asukohaks on eelistatult Tallinn, kuid võimalik on ka kaugtöö. Praktika on tasustamata, kuid see-eest saab praktikant võimaluse intervjueerida oma ala professionaale, lähedalt tutvuda vabaühenduse siseeluga ning panustada Eesti kodanikuühiskonna arengusse.

CV lühikese kaaskirjaga palume saata aadressile info@transparency.ee hiljemalt 23. septembriks.

Lisainfo saamiseks pöörduge KVE tegevjuhi Carina Paju poole: carina.paju@transparency.ee.