Korruptsioonivaba Eesti kutsub Eesti eurosaadikuid ütlema korruptsioonile ei

02.07.2014
Pressiteade

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub europarlamendi Eestist valitud kuut saadikut liituma üle-euroopalise korruptsioonivastase deklaratsiooniga, et hoida korruptsioonivastast tegevust parlamendi uuel perioodil tähtsal kohal.

Hetkeseisuga on Transparency Internationali üle-euroopalisele korruptsioonivastasele deklaratsioonile allkirja andnud 93 saadikut ja 18 erakonda, toetades niimoodi Euroopa Liidu seadusloome suuremat läbipaistvust ja usaldusväärsust, korruptsioonist teavitajate kaitset ja EL-i raha korruptiivse kasutamise taunimist.

Deklaratsiooniga liitunud saadikute nimekirja võite näha SIIT: http://anticorruptionpledge.eu

„Eesti kuuest saadikust ei ole deklaratsiooniga paraku liitunud keegi,“ ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Jaanus Tehver. „Euroopa Liidu institutsioonides on korruptsioon suurem probleem kui avalikkus seda tunnetab. Sel nädalal tööd alustanud europarlamendi uus koosseis saaks tunduvalt rohkem teha selleks, et EL-i seadusloome oleks selgem ja läbipaistvam ning oleks vähendatud korruptiivset mõju uute seaduste loomisel.“

Transparency Internationali EL-i büroo direktor Carl Dolan ütles, et EL-i suutlikuks korruptsiooniga efektiivselt toime tulla saab määravaks selles, kas järgmisest viiest aastast kujuneb liidu jaoks taastumise või stagnatsiooni periood. „Avalik poliitika ja raha peavad teenima ühiskondlikke, mitte erahuve,“ ütles Dolan.

Euroopa Komisjoni hinnangul läheb korruptsioon liidule maksma ligi 120 miljardit eurot aastas. Transparency Internationali hiljutine EL-i institutsioonide aususele keskenduv uuring juhtis tähelepanu suurtele puudujääkidele EL-i seadusloomeprotsessides, muuhulgas kohustusliku lobiregistri puudumisele ja seadusloome protsessi kajastava info vähesusele.

“EL-i seadusloome aususe suhtes ei tohi olla ühtegi kahtlust,” ütles Dolan. “Just seetõttu pöördumegi Euroopa parlamendi ja äsjavalitud president Schulzi poole palvega järgida juba deklaratsioonile allkirja andud parlamendisaadikute eeskuju ja olla EL-i poliitika mõjutajate osas läbipaistev. Iga parlamendi raportiga peaks kaasas käima seadusloome jalajälg, kus oleks täpselt kirjas kõik seadusesse tehtud olulised sisendid.” Nii peaks olema võimalik jälgida, et seadusloomet ei hakataks väljastpoolt korruptiivselt mõjutama.

Lisainfo: ühing Korruptsioonivaba Eesti, tel 562 44 960