Korruptsioonivaba Eesti: avaliku teenistuse eetikanõukogu saab aidata ka korruptsioonist teavitavaid ametnikke

29.10.2009

Ühing Korruptsioonivaba Eesti toetab avaliku teenistuse eetikanõukogu asutamise eelnõud ning leiab, et nõukogust võiks olla kasu ka korruptsioonist teatanud ametnike kaitsmisel. “Kehtiva korruptsioonivastase seaduse järgi on ametiisik ning avalik teenistuja kohustatud talle teatavaks saanud korruptsioonijuhtumist teavitama oma ülemust või õiguskaitseorganeid,” ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Asso Prii. „Samas ei ole selline ametnik kuidagimoodi kaitstud hilisema asutusesisese tagakiusamise eest“. Vabariigi Valitsuse korruptsioonivastase strateegia 2008-2012 raames Rahandusministeeriumi juurde loodava avaliku teenistuse eetikanõukogu üheks ülesandeks hakkab olema ka seisukohtade andmine ametniku teo või käitumise vastavuse kohta ametnikueetikale. Juhul, kui avalikus teenistuses töötav isik on teada andnud näiteks tema otsest ülemust puudutavast korruptsioonijuhtumist, siis võib ülemus hakata otsima muid viise ametniku diskrimineerimiseks. „Eetikanõukogu üheks töösuunaks võikski olla just selliste juhtumite kommenteerimine ning töö selle kallal, kuidas parandada ametiasutuste siseseid korruptsioonist teavitamise võimalusi ja teavitava isiku kaitset,“ ütles Prii. Lisaks sellele võiks loodav avaliku teenistuse eetikanõukogu tegelda heade näidete levitamisega selle kohta, kuidas ühel või teisel juhul on ausa ametniku abil ära hoitud seaduserikkumine korruptsiooni või mõne muu säärase teo kaudu. Riigikantselei avalikustas eelmisel nädalal avaliku teenistuse eetikanõukogu moodustamise eelnõu. Eetikanõukogu on plaanis luua 1. jaanuarist 2010. Avatud Eesti Fondi toel tegutsev ühing Korruptsioonivaba Eesti viib praegu läbi projekti, mille eesmärgiks on korruptsioonist teavitajate kaitse parandamine. Projektis osaleb veel 10 Euroopa Liidu liikmesriiki ning projekti rahastab Euroopa Komisjon. Lisainfo: Asso Prii, Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige, tel 55 646 371; ühingu koduleht www.transparency.ee