Korruptsioonikuritegude büroojuht: muudatused peavad algama inimestest endist

Tänasel rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval kutsub Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo üles teatama korruptsioonist ja panustama selle vähendamisse

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul on büroo üheks prioriteediks kohalike omavalitsuste korruptsioon. "Kui inimene läheb kohalikku elu korraldama isiklike eesmärkide realiseerimise ja enda või oma lähedaste huvide nimel, siis ühel hetkel muutub teisejärguliseks avaliku elu eest seismine ja kogukonna jaoks midagi teha tahtmine. Kannatajaks on kogukond ning inimeste usaldus, et riik toimib. Osadel juhtudel on korruptiivne käitumine otseses seoses ohuga inimese tervisele. Olgu selleks siis näiteks puuduliku ehitustegevuse võimaldamine, oskamatute sõidukijuhtide või tehniliselt mitte korras sõidukite liiklusesse lubamine,“ rääkis Ombler.

Sel aastal on korruptsioonikuritegude büroo saatnud prokuratuuri 11 kriminaalasja ebaausa tegevuse kohta kohalikes omavalitsustes ja nende allasutustes. Nii riigiasutuse kui ka eraettevõtte väärtuste ning ausa ja eetilise käitumise eestvedajaks on organisatsioonide juhid. Juhi ülesanne on ka töötajate koolitamine, praktikate kujundamine, riskide hindamine ja käitumise kontrollimine. Aus tegutsemine aitab ka ettevõtte maine kujundamisele kaasa. Kui asutustes ja ettevõtetes oleksid vajalikud meetmed kasutusele võetud, siis oleks ka väiksem võimalus ebaausal kliendil altkäemaksu eest teenust või oma „tahtmist“ saada. Kokkuvõttes võidab ausamast keskkonnast nii töötaja, asutus, aus konkurents, tarbija, kogukond kui ka klient ise.

Korruptsioonitajumise indeks paigutas Eesti 2014. aastal maailma korruptsioonitaseme edetabelis 26. kohale 177 riigi seast, mida ei pea maailma mastaabis häbenema. Kuid põhjamaade tasemeni on veel pikk tee minna.

"Me tahame, et inimesed oskaksid ära tunda korruptsiooni, selle pahelisust ja kaasnevat kahju ning jagaksid oma teadmist ka politseiga, et koos riiki paremaks muuta," ütles Ombler. „Probleem on ka selles, et info ebaausate ametnike kohta on vahest isegi üsna laias ringis olemas, aga miskipärast lastakse neil ikka edasi toimetada. Uurijad jõuavad ainult osani korruptantidest ja just sel põhjusel peab suhtumise muutus algama ikkagi inimestest endist," selgitas Ombler.

Tänast rahvusvahelist korruptsioonivastast päeva peetakse üle maailma alates 2003. aastast, mil Ühinenud Rahvaste Organisatsioon võttis vastu korruptsioonivastase konventsiooni. Eesti ratifitseeris konventsiooni 2010. aastal.

Keskkriminaalpolitsei ootab infot võimalike korruptsioonijuhtumite kohta vihjemeilile korruptsioonivihje@politsei.ee, automaatvastajale 612 3657 või postiaadressile Tööstuse 52, 10416 Tallinn. Infot saab edastama tulla ka kohapeale, büroo üksused asuvad Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus. Vajadusel tagab politsei teataja anonüümsuse.

Kutsume inimesi kaasa mõtlema ja hoiduma altkäemaksu andmisest, võtmisest ja muust ebaseaduslikust tegevusest: https://youtu.be/iMCi_E4xiTk