Korruptsiooni levimise peatamiseks on oluline igaühe panus

Täna, rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval, korraldavad Keskkriminaalpolitsei ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti avaliku debati, et juhtida inimeste tähelepanu erasektori ja riigiettevõtete korruptsiooniriskidele ning korruptsiooni takistamise võimalustele.

Eestis on korruptsiooni tase võrreldes teiste Euroopa riikidega madal, kuid sellegi poolest tuleb näha vaeva, et suurtes ettevõtetes, omavalitsustes ning avalikus sektoris laiemalt juhtimist ja teenuste osutamist läbipaistvamaks ning ausamaks muuta.

„Korruptiivne käitumine õõnestab inimeste turvatunnet, nõrgestab riigi majandust ning julgeolekut tervikuna. Tehinguid sõlmitakse mitte avalikke huvisid arvestades vaid enda kasumist lähtuvalt. Seeläbi aga kannatab aus konkurents, teenuse tarbija ning nagu alati, on kaotajaks inimene. Mida rohkem inimesi korruptsioonile ei ütleb, seda tulemuslikum on selle vastane võitlus ja suurem võimalus kahjusid ära hoida,“ märkis ürituse üks korraldajatest, korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler.

Arutelu veab MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Asso Prii, kelle sõnul on nii ettevõtte kui ka inimese jaoks korruptsiooniriskide ennetamiseks oluline mõista, kus sellised riskid avalduvad ning kuidas neid ära tunda. „Teadlikkuse tõstmisel on korruptsiooni ennetamisel äärmiselt tähtis roll," selgitas Prii.

Pärast debatti annab ühing Korruptsioonivaba Eesti esmakordselt üle tunnustuse, et tõsta esile tegu, mis on aidanud kaasa korruptsiooni vastu võitlemisele ning edendanud ja toonud kaasa uuendusi selle ennetuses.

Vestlusringis osalevad teiste hulgas riigiprokurör Steven-Hristo Evestus, Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler, Kaitsepolitsei büroo juht Meelis Ratassepp, ettevõtja Karli Lambot ja Eesti Raudtee esindaja Taavi Saat.

Arutelu algab kell 11 Viru keskuse Rahva Raamatu kaupluse II korrusel.