Kokkuvõte ümarlauast "Riigieelarve ja selle mõjutamine"

16. veebruaril korraldas Korruptsioonivaba Eesti Tallinnas erakondadele suunatud järjekorras kolmanda ümarlaua. Seekordse ümarlaua fookuses oli riigieelarve koostamise protsess ja selle mõjutamine. Riigikogus esindatud erakondadest puudus vaid Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Parlamendivälistest erakondadest olid esindatud Rahva Ühtsuse Erakond ning Erakond Eestimaa Rohelised.

Ümarlaua eesmärgiks oli kõigi erakondade arvamuste ärakuulamine ning ettepanekute kogumine, kuidas võiks riigieelarve koostamist veelgi läbipaistvamaks muuta ning kuidas tagada, et riigieelarve eraldisi jagatakse võrdsetel alustel. Põhjalikumalt arutleti, kuidas saab seadusandja riigieelarve koostamisse panustada ning mida tähendab läbipaistvus rahastamisotsustes.

Esmalt tegi Rahandusministeeriumi asekantsler Kaie Koskaru-Nelk ettekande tutvustamaks riigieelarve koostamise protsessi ja erakondade esindajatel oli võimalus jooksvalt küsimusi, kommentaare ja ettepanekuid esitada. Seejärel selgitas Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juht Maris Jõgeva, miks on riigipoolne toetus vabaühendustele oluline ja jagas näiteid selle kohta, kuidas seadusandja vabaühenduste rahastamise otsustes osaleda saab.

Suur osa ümarlaual osalenutest tõdes, et seadusloojad ei tunne, et neile oleks antud piisavalt võimalust riigieelarve koostamise juures kaasa rääkida. Seadusloojatele on aga võimaldatud riigieelarveliste eraldiste jagamist. Regionaalsete investeeringute määramine paistab olevat tugevalt seotud isiklike huvidega, kuid vabaühenduste tegevusele on oluline hoida end sõltumatuna ja teenida vaid avalikku huvi. Ümarlaual tõdeti, et riigieelarvest eraldatud regionaalsete investeeringute ehk nn katuserahade tulemuslikkust on keeruline hinnata. 

Ümarlaual toimunud arutelu modereeris Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Erkka Jaakkola.

Korruptsioonivaba Eesti tänab Rahandusministeeriumi asekantslerit Kaie Koskaru-Nelki ja ministeeriumi töötajaid ning EMSL-i juhti Maris Jõgevat ettekannete eest ja kõiki erakondade esindajaid elava arutelu eest!