Kohtumised välispartneritega

4. aprillil kohtusid ühingu juhatuse esimees Erkka Jaakkola ja projektijuht Anni Jatsa Moldova pealinnas Chisinaus mitmete praeguste ning võimalike tulevaste projektipartneritega.

Esmalt kohtuti suhteliselt noore vabaühendusega, kellega on alustatud Moldova suunal projekti planeerimist. Tegemist on organisatsiooniga IPRE (Institute for European Policies and Reforms) ja selle peamisi tegevussuundi ning hetkel käimsolevaid initsiatiive ja projekte tutvustas organisatsiooni tegevjuht Iulian Groza.

Toimus ka ettevalmistav kohtumine NAC-ga (National Anti-corruption Centre), kes oli koostööpartneriks korruptsioonivastase koolitusprogrammi läbi viimisel.

Lisaks kohtuti Transparency International Moldova meeskonnaga, eesotsas tegevjuhi Lilia Carasciuciga. Kohtumise põhisõnumiks oli sealse TI allühenduse väga keeruline olukord poliitilise surve ning üleriikliku korruptsiooni tõttu. Lilia Carasciuc võttis järgnevatel päevadel ühtlasi osa ka KVE poolt korraldatud koolitustest ning avas erinevaid juhtumeid just vabaühenduste persepektiivist Moldova kontekstis.

Viimasena tutvustas KVE oma käimasolevat Moldova suunalist projekti Eesti Vabariigi välisministeeriumi aukonsuli kaasale Olga Goncearovale, kes aitas selgitada kohalikku poliitilist olukorda ning osales samuti kuulajana ühel koolituspäeval.