Kogukonnapraktika ühingus

21. märtsil jõudis kogukonnapraktikant Anna-Liisa Merilind Tallinna Saksa Gümnaasiumi 12. klassist ühele poole oma praktikaülesandega, milleks oli lobitöö temaatika lühikokkuvõtte kirjutamine. Anna-Liisa töötas kokkuvõtte kirjutamiseks läbi eestikeelsed uuringud, poliitikasoovitused ja arvamusartiklid ning suutis edukalt kokku võtta läbipaistmatu lobitöö ohud ning soovitused olukorra parandamiseks. Antud kokkuvõte saab olema aluseks lobitööd tutvustava teemalehe loomisel.

Kogukonnapraktika on koolide ja vabaühenduste koostööprogramm, mille käigus gümnaasiumiõpilased lähevad ühiskonnaõpetuse aine raames mõnda vabaühendusse põgusale praktikale. Uued oskused, teadmised ja hoiakud aitavad noorel kasvada aktiivseks ühiskonnas osalejaks, vastutustundlikuks kodanikuks ning hoolivaks ja märkavaks inimeseks ehk heaks kodanikuks. Lähemalt saab kogukonnapraktikast lugeda EMSL-i kodulehel.

Ühing tänab praktikanti tubli töö eest ja soovib talle edu edaspidiseks!