Keskendume korruptsiooniennetusele KOV-des

08.09.2017

7. septembril kogunes ühingu Korruptsioonivaba Eesti liikmeskond esmakordselt laiendatud juhatuse koosolekule.

Kohtumisel keskenduti peamiselt kahele teemale. Kõigepealt esitleti ja arutleti projekti ”Korruptsioonivaba Eesti arenguhüpe” esialgsete tulemuste üle. Täpsemalt võeti vaatluse alla liikmesintervjuudest selgunud järgmiste aastate võimalikud fookusteemad, mis saavad aluseks ühingu strateegia ja tegevusplaani koostamisel. Lisaks arutleti selle üle, millistesse korruptsiooniennetuse teemadesse on liikmetel huvi panustada ja milliste oskustega nad ühingu tööd toetada soovivad.

Sisulisemalt peatuti ühel fookusteemadest ja otsustati, et luuakse tugimaterjal kohalikele omavalitsustele, kes pärast valimisi ja haldusreformi tööle asuvad. Materjali eesmärgiks on ennetada korruptiivsete olukordade tekkimist ja pakkuda kohalikele omavalitsustele tuge eetiliste töövõtete kasutamisel.

Kohtumise teises pooles keskenduti ühingu tööle erasektoris ja muuhulgas otsustati osaleda Transparency Internationali poolt välja kuulutatud projektikonkursil leidmaks tuge ärikorruptsiooni vastaste tegevuste juures.

Järgmine laiendatud juhatuse koosolek toimub käesoleva aasta 7. detsembril.

Laiendatud juhatuse koosolek toimus projekti "Korruptsioonivaba Eesti arenguhüpe" raames ja selle läbiviimist toetavad siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.