Finantssektori, uuriva ajakirjanduse ja vabakonna esindajad kohtuvad tegelike kasusaajate andmete avalikustamise teemal

26.08.2022
Pressiteade

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab 20. septembril Tallinnas seminari Tegelike kasusaajate andmestik: milleks ja kellele?, eesmärgiga tõsta kodanikuühiskonna esindajate teadlikkust sellest, mis rolli mängib tegelike kasusaajate andmestik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel ning kuidas tagada andmetele ligipääsetavus ja nende usaldusväärsus.

„EL liikmesriigina on meil eelkõige kohustus ja seejärel vastutus, et korruptsiooni ja finantsrikkumiste ennetamiseks ning kuritegeliku tulu või muu selgusetu päritoluga vara varjamise ja legaliseerimise tõkestamiseks oleks juriidiliste isikute tegelike kasusaajate andmed usaldusväärsed, avalikud ja kergesti ligipääsetavad. Seda mitte ainult finantssektori ja õiguskaitse vajadustest lähtuvalt, vaid oluline roll on siinjuures ka uuriva ajakirjanduse ja vabakonna initsiatiividel ja tegudel,” selgitas Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus

Seminar toimub Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT) projekti raames, mille kaudu edendatakse tegelike kasusaajate andmete ulatuslikumat ja teadlikumat kasutamist kodanikuühiskonna osalejate, sealhulgas MTÜ-de, ajakirjanike, akadeemiliste ringkondade ja ametiühingute hulgas.

„Kui räägime tegelike kasusaajate andmeid koondavatest registritest või kogudest, peame seejuures tagama, et andmekogu ise ja selles sisalduvad andmed ei eristuks oma kvaliteedi poolest. Puudulik teave ja ligipääs tegelike kasusaajate andmetele soosib rahapesuskeemide levimist, mõjuvõimu kasutamist poliitikakujundamise üle ning demokraatia tugisammaste õõnestamist nii kohalikul kui riiklikul tasandil. Tegelike kasusaajate andmed ei ole ainult finantssektori ja õiguskaitseasutuste tööriistaks, vaid peaksid samamoodi olema uuriva ajakirjanduse ja kodanikuühiskonna teenistuses,” lisas Evestus.

Eestis toimuva seminari raames tuuakse kokku eri sektorite osapooled, kes juba kasutavad või võiksid potentsiaalselt kasutada tegelike kasusaajate andmestikku. Seminari käigus otsitakse nii probleemkohti andmestiku kasutamisel, ühiseid lahendusi kui ka koostöövõimalusi ning käsitletakse teemasid nagu ligipääs andmetele, andmete standardiseerimine ja verifitseerimine ning kasutamine rahapesu- ning korruptsioonivastastes tegevustes.

Seminaril võtavad lisaks uuriva ajakirjanduse esindajatele sõna Veronika Mets Euroopa Nõukogust, Maira Martini Transparency Internationalist, Henrik Mägi Rahandusministeeriumist, Laima Letina Läti vabaühendusest Finance Latvia ning seminari modereerib Steven-Hristo Evestus Korruptsioonivaba Eesti esindajana.