Et Eestis oleks parem elada

04.05.2015

Rahvusvaheliste reitinguagentuuride ja uurimisasutuste hinnangu kohaselt reastus Eesti 2014. aastal korruptsiooni tajumise indeksi järgi 177 riigi hulgas kõrgele 26. kohale. See on kahe aasta tagusega võrreldes viie pügala võrra kõrgem koht ja annab põhjust pisemaks rahuloluks.

Eestis on korruptsioonivastase võitluse olukord pigem hea, kuigi tippu jõudmiseks on vaja veel palju ära teha. Meil on välja töötatud strateegiad, korruptsioonivastane seadus on jõustatud ning ka Eesti elanike suhtumine korruptsioonisüütegudesse on valdavalt hukkamõistev.

Just see viimane loetletutest omab korruptsioonivabade riikide edetabelis edasipürgimisel võtmerolli. Üha kõrgem koht selles edetabelis on siht, mille poole püüdleme, sest korruptsioonivaba riik on atraktiivne partner nii teistele riikidele kui ka investoritele. Kuid veelgi enam - korruptsioonivaba riik on oma inimestele hea koht, kus elada. Politseis me töötamegi selle nimel, et meie riigis oleks hea elada.

Lisaks heidutusele, mis tuleneb Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo igapäevasest politseilisest tegevusest, on eesmärgi saavutamiseks väga oluline tugevdada avalikke ülesandeid täitvate üksuste sisemist kontrollimehhanismi, sest võimuorganite sisemise kontrolli tõhususe kasvuga kasvab kindlasti ka omavalitsuste otsuste usaldusväärsus.

Selline usaldusväärsus saab veelgi tõusta vaid meie elanike veendumise läbi, et omakasulised ajendid otsustuste tegemisel jäävad üha enam ja enam ajalukku ning võimu teostatakse siiski valdavalt vaid avalikust huvist lähtuvalt. Selle poole me pürgime.

15. aprillil toimus Tartus Keskkriminaalpolitsei eestvedamisel järjekorras juba kolmas teabepäev Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste revisjonikomisjonide liikmetele, kus anti nõuandeid revisjonikomisjonidele nende tegevuse tõhususe suurendamiseks ja tutvustati ennetuslikke meetmeid korruptsioonivastases tegevuses.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ülesanne on võidelda korruptsiooniga ning aastatega on kogunenud büroole hulk kogemust ja teadmist, kuidas asju paremini ära teha. Sarnast rolli täidavad kohalikes omavalitsustes ka revisjonikomisjonid, mille ülesandeks on kontrollida ja hinnata vallavalitsuse, valla ametiasutuste ja ka kohaliku omavalitsuse mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust.

Teabepäevade korraldamine on traditsioon, mida keskkriminaalpolitsei kindlasti jätkab. Politsei soovib jagada kogemust ja nõuandeid, et revisjonikomisjonidest saaks tublid partnerid korruptsioonivastases võitluses. Kutsed teabepäeval osalemiseks saadeti kõikidele Tartu-, Viljandi-, Jõgeva-, Valga-, Võru- ja Põlvamaa omavalitsusele. Osalejaid tuli kokku ligemale kolmkümmend. Ettekandega esinesid Riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Marge Püss ning korruptsioonikuritegude büroo Lõuna talituse juht Riho Tamm.

Meie tegevusele ja korruptsiooni välja juurimisele saab tegelikult kaasa aidata igaüks. Politsei ootab kodanike aktiivsust ja abi igasugusest korruptsioonist teada andmisel - vaid üheskoos saame luua turvalisust! Korruptsioonikuritegude büroo soovib, et inimesed, kellel on teavet või ka lihtsalt kahtlusi, et keegi ametnikest kasutab avalikku võimu erahuvide realiseerimiseks, annaksid neist julgesti teada kas vihjemeilile :korruptsioonivihje@politsei.ee või edastada informatsioon automaatvastajale numbril 6123657. Alati võib helistada ka korruptsioonikuritegude büroo Lõuna talituse juhile numbril 51 34 209.