Enamik suuri erakondi eiras küsitlust korruptsioonist kohalikes omavalitsustes

17.10.2013
Pressiteade

Kohalike valimiste eel viis ühing Korruptsioonivaba Eesti erakondade ja valmisliitude hulgas läbi küsitluse, et saada ülevaade kandideerijate arvamustest korruptsiooni ennetamisel ja tõrjumisel kohalikes omavalitsustes.

Vastuseid laekus 34, sealhulgas 15 valimisliitude esindajatelt, 14 Sotsiaaldemokraatlikul Erakonna esindajatelt, 2 IRL esindajatelt ning 1 Keskerakonna ja Reformierakonna esindajatelt.

"Asjaolu, et vastamise aktiivsus oli äärmiselt madal eriti erakondade esindajate osas, välja arvatud SDE, näitab ühingu hinnangul ühelt poolt erakondade üleolevat suhtumist kodanikuühiskonda ja teiselt poolt seda, et parteid kas ei pea korruptsiooniga võitlemist piisavalt oluliseks või ei oma selles valdkonnas selgeid seisukohti," ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Jaanus Tehver. Näiteks Reformierakonnasttuli kogu Eesti peale vaid üks vastus, mis nägi välja nii (kirjapilt muutmata): "Mina ei näe probleemi! Kuna probleemi ei näe, siis pole ka lahendust pakkuda!"

Sisuliste vastuste seast ilmneb, et suurimate korruptsiooni põhjustajatena näevad kandidaadid huvide konflikti ja omavalitsuse juhtimise läbipaistmatust, ametnikkonna politiseeritust ja poliitilise kultuuri madalat taset. Muret teeb nn omade eelistamine. Lahenduste seas nimetatakse enim elanikkonna teadlikkuse tõstmist, õiguse edasiarendamist ja poliitiliste ametikohtade kaotamist. Heameelt teeb, et valimisliitude vastuseid tuli üle Eesti.

Vastuste pinnalt on kõige terviklikum ja põhjalikum nägemus nii probleemidest kui lahendustest SDE-l.

Ühing analüüsib vastuseid oma edaspidise tegevuse planeerimiseks ja edasisteks tegevusteks korruptsiooni ennetamisel kohaliku omavalitsuse tasandil.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on korruptsiooni vastu võitlemine ning läbipaistvuse suurendamine ühiskonnas ning Transparency Internationali esindaja rolli täitmine Eestis. Ühingu oluline toetaja on Avatud Eesti Fond.

Lisainformatsioon: ühing Korruptsioonivaba Eesti, tel 56 678118, valimised@transparency.ee