EMSLi liikmeklubi korruptsioonist ja selle ennetamisest

6. detsembril korraldasid Tartus EMSL ja ühing Korruptsioonivaba Eesti korruptsiooniteemalise liikmeklubi, kus arutati, kuidas saavad vabaühendused ennetada huvide konflikti ja vältida korruptsiooniohtu. „Vabaühenduste tegevuse aluseks on usaldus. Korruptsioon on aga ühiste huvide rikkumine, mis vähendab usaldusväärsust vabaühenduste vastu ning korruptsiooni vältimiseks on oluline, et inimesed õpiksid mõistma ja tajuma ühishuvi väärtust,“ sõnas Ühing Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Aimar Altosaar.

 „Talupoja mõistus on meil kõigil olemas ja teame sellest tulenevalt koheselt, et altkäemaksu võtmine on vale," sõnas üritusel osalenud Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo komissar Remo Perli. Samas on korruptsioonil erinevaid varjundeid, mille puhul võib arusaam õigest ja valest inimeste seas tugevalt erineda. „Vabaühendused seisavad sageli raskete valikute ees, kus ei ole alati ühte head ja ühte halba valikut,“ lisas Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensise tegevjuht Martin Noorkõiv.

Arutelul toodi välja ka erinevaid elulisi näiteid ja jagati ideid, miks ja kuidas ohtlikku olukorda vältida. „Huvide konflikti oht on sageli suurem just väiksemates omavalitsustes. Ebameeldivate olukordade vältimiseks on oluline tegevuste läbipaistvus,“ arvas Perli. Alari Rammo EMSList lisas: „Ikka juhtub, et mõni vabaühenduse juht ostab toitlustusteenust oma elukaaslase kohvikust, kuid ka vabaühendused peaksid mõtlema, kas nad rikuvad oma tegevusega vaba konkurentsi."

Üritusel osales ka Aksel Lõbu, kes tutvustas Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja Tartu Kunstikooli õpilaste koostöös loodud korruptsiooni kujutavaid visuaale. Näitusega on võimalik tutvuda alates 12. detsembrist ministeeriumite ühishoones, aadressil Suur-Ameerika 1.

"Huvide konflikti vältimise käsiraamatu vabaühendustele" sai toetust SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt ja siseministeeriumilt.