Eesti-Läti organisatsioonide ühine idee valiti Rahvusvahelise Valuutafondi korruptsioonivastase ideekorje parima kaheksa hulka maailmas

28.02.2020
Pressiteade

Korruptsioonivaba Eesti (KVE), Eesti Justiitsministeeriumi, Open Knowledge Estonia, Transparency Internationali Läti ühingu ja Läti andmekooli ühiselt esitatud idee kasutada avaandmeid varajaseks riigihangetes esinevate huvide konflikti olukordade tuvastamiseks valiti Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ideekorjel parima 8 hulka.

“Tegemist on väga võimsa rahvusvahelise tunnustusega Eesti korruptsioonivastasele liikumise tegevusele,” ütles KVE tegevjuht Carina Paju.

Oktoobris välja kuulutatud ideekorjel osales 120 ettepanekut üle 30 riigist. Innovatiivsete korruptsiooni ennetavate ja tuvastavate ideede vahel tegi lõpliku valiku 17 IMFi ja väliseksperdist koosnev hindamiskomisjon. Ideekorjet organiseerivad IMFi innovatsioonilabor (iLab) ja õigusosakond ning tehnilise partnerina lööb kaasa IBMi teadusosakond.

Eesti-Läti ühisidee kasutab mõlema riigi äri-, erakondade rahastamise ning riigihangete registri andmebaase, et arendada välja platvorm Opener potentsiaalsete huvide konflikti olukordade varajaseks tuvastamiseks.

“Meie idee läheneb korruptsioonile nö kolmelt rindelt: me kasutame ja edendame avaandmeid, rakendame IT-lahendusi huvide konflikti leidmise automatiseerimiseks ning tõstame konkreetseid juhtumeid kasutades andmepädevust,” selgitas KVE tegevjuht Carina Paju.

“On oluline mõista, et selliseid projekte on võimalik luua ainult siis, kui struktureeritud kvaliteetsed andmed on kõigile kasutatavad. Meie e-teenustele ja ärile keskendunud digiühiskonnas on vabakonnast võrsunud idee lend rahvusvahelisele tribüünile märgilise tähtsusega,” toonitas Open Knowledge Estonia juhatuse liige Maarja-Leena Saar.

„Opener on maailma mastaabis innovatiivne samm avaliku sektori tegevuse läbipaistvuse suurendamisel,“ ütles justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt. „See on loogiline ja vajalik jätk meie senistele hiljutistele läbipaistvust suurendavatele tegevustele, nagu näiteks korruptsiooni ja huvide konflikti e-koolitus ning koostöös Korruptsioonivaba Eestiga loodud omavalitsuste riskihindamise keskkond,“ lisas Sööt.

Erinevaid andmekogusid ühildavat tööriista saaksid kasutada nii õiguskaitse, ajakirjanikud, kodanikuühendused kui spetsialistid, et tagada õigusloome ning hangete läbipaistvus ja vastavus avalikule huvile. Tulevikus saab rakendusele lisada uusi andmekogusid teistestki riikidest.

Kõik finaali jõudnud kaheksa meeskonda kutsutakse Washington, D.C.-sse, et ideesid rafineerida, kaardistada sidusrühmad ning luua projektiplaan. Kolm parimat meeskonda saavad kuni 50,000 USDi stardikapitali, tuge iLabilt ja sponsoritelt ning võetakse vastu iLab inkubaatorisse.

Kontaktisikud
Korruptsioonivaba Eesti - Carina Paju, carina.paju@transparency.ee
Justiitsministeerium - Maria-Elisa Tuulik; Maria-Elisa.Tuulik@just.ee; +372 5981 3170
Open Knowledge Estonia - Maarja-Leena Saar, maarjaleena@okee.ee
TI Läti / Delna - Liene Gatere, liene.gatere@delna.lv