Artur Talvik: lobitööle tuleb kehtestada selged reeglid

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe Artur Talviku sõnul tuleb Eestis kehtestada lobitööle selged reeglid, sest see aitab poliitikat ja poliitilisi otsuseid läbipaistvamaks muuta.

„Selles, et huvigrupid soovivad oma seisukohad ja arvamused otsustajateni viia, ei ole iseenesest midagi halba ega valet,“ märkis Talvik. „Kuid oluline on see, et nii otsustajatel kui ka avalikkusel oleks selge ülevaade, et kes ja miks on millise muudatusettepaneku ja arvamuse taga. See aitaks muuta poliitikat ja poliitilisi otsuseid rahvale läbipaistvamaks.“

Korruptsioonivastane erikomisjon kohtus täna MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajatega, kes tõstatasid vajaduse lobistide registri ja lobistide eetikakoodeksi loomise järele.

Talviku sõnul kavatseb erikomisjon peatselt kohtuda ka justiitsministeeriumi esindajatega, et küsida neilt tegevusplaane lobireeglite väljatöötamise osas.

„Lobitöö reeglitega tuleb tõsiselt tegeleda ja need tuleb välja töötada, sest ebaaus ja läbipaistmatu lobitegevus on suur korruptsioonirisk,“ lausus Talvik.

Lobitööks peetakse avalike otsustajate mõjutamist mingi huvigrupi esindajate poolt.