Ajakirjanikud on oodatud arutelule huvide konfliktist

22.02.2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub ajakirjanikke osalema 28. veebruaril Tallinnas ajakirjanduseetika teemalisel arutelul ajakirjanike huvide konfliktidest. Arutelu eesmärk on analüüsida, millised on tüüpilised huvide konflikti juhtumid Eesti ajakirjanike seas. Tüüpolukordade põhjal koostatakse ajakirjanike huvide konflikti vältimise käsiraamat.

Kui ajakirjanik on heades suhetes maavanemaga, aga politsei hakkab võimuesindaja  tegevust uurima, kuidas teha lugu inimesest, kellega sind seob aastatepikkune sõbrasuhe? Kui majandustoimetaja saab teada, et tema abikaasa ettevõtte kohta on ilmumas kriitiline materjal, kuidas toimetaja käitub? Kui kultuuritoimetajale pakutakse 300 eurot, et teha “söödav” pressiteade uuest festivalist, kas haarab ta võimalusest lisa teenida või jääb oma liistude – kultuuriuudiste kajastamise - juurde?

2009. aastal viis ühing läbi uuringu "Läbipaistvus eesti ajakirjanduses", mille põhjal koostati ajakirjanikele soovitused korruptsiooni ja huvide konflikti vältimiseks. Soovituste konkretiseerimiseks on ühing nüüd alustanud ajakirjanike huvide konflikti tüüpolukordade kogumist.

Kogutud tüüpsituatsioonide ja võimalike käitumisvariantide arutamiseks kutsume toimetajaid ning ajakirjanikke osa võtma seminarist, mis toimubTallinnas, WTC Konverentsikeskuses (Narva mnt 11d, VII korrus) 28. veebruaril  kell 12.00. Seminari pikkus on 2 tundi.

Aruteluseminari päevakava:

  • Avasõnad
  • Ragne Kõuts-Klemm, Tartu Ülikooli meediauuringute lektor – Ajakirjanike huvide konfliktide tüüpolukordade kogumise metoodika ning senised tulemused
  • Arutelud gruppides – kuidas peaks ajakirjanik huvide konflikti juhtimite puhul käituma (kogutud tüüpolukordade põhjal)
  • Tagasiside gruppidelt
  • Kokkuvõttev arutelu

Arutelu juhib Tarmu Tammerk.

Palume registreeruda hiljemalt päev enne aruteluseminari toimumist!